Městys Pecka
MěstysPecka

2020

Listy Peckovska 4/2020 (3.89 MB)

Z obsahu:

• S láskou čekáme na příchod spasitele – str. 3

• Hrad v číslech roku 2020 – str. 4

• Distanční výuka na naší škole - str. 6

• Provoz v knihovně v době protivirových opatření - str. 10

• Za skromnou krásou tradičních Vánoc - str. 12

• O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – str. 17

• Cykloturistický rok 2020 – str. 19


Listy Peckovska 3/2020

Z obsahu:

• Slavnosti jiřinek – str. 4

• To byla jízda na divoké řece – str. 5

• Nový obyvatel školní dílny - str. 9

• Týden knihoven 2020 - str. 10

• Pecka před 100 lety - str. 12

• Pecka kros se běžel po třinácté – str. 18

• Memoriál Míry Tměje v nohejbalu trojic – str. 19


Listy Peckovska 2/2020

Z obsahu:

• Hlavně neztratit směr – str. 3

• Naše škola pořád žije – str. 9

• Tipy na letní čtení - str. 10

• Historické epidemie - str. 12

• Sbírání poštovních známek je stále zajímavé - str. 14

• Nejšťastnější lidi na světe – str. 16

• Peckovští turisté radí, kam vyrazit na výšlap – str. 20


Listy Peckovska 1/2020

Z obsahu:

• K čemu všemu slouží Mobilní Rozhlas – str. 5

• Masky oslavily příchod jara – str. 10

• Život bez bariér v Nové Pace - str. 11

• Jan Tobiášek a počátky ochotnického divadla v Pecce - str. 12

• Osud památek nám není lhostejný - str. 16

• Výroční schůzehasičů okrskového výboru – str. 18

• Křížovky – str. 19