Městys Pecka
MěstysPecka

Turistické zajímavosti

Zavítejte na Peckovsko

Peckovsko, turisticky zajímavá a vyhledávaná destinace, leží v  romanticky zvlněné pahorkatině krajiny Podkrkonoší. Je rozložené okolo významné historické památky hradu Pecka, který se pne nad stejnojmenným městečkem.

Nachází se mezi městy Nová Paka a Dvůr Králové, a nedaleko Lázní Bělohrad, propojené silnicí II. třídy.

1Hrad Pecka byl založen koncem 13. století na skalnatém zakončení táhlého hřbetu a jeho původní určení bylo chránit zemské hranice a doly na zlato ve Stupné. Do současnosti se zachoval z části zřícený. Pro návštěvníky jsou zřízeny dva zajímavé prohlídkové okruhy ve zrekonstruovaném Harantovském paláci. Historický okruh zahrnuje pracovnu nejznámějšího majitele Pecky Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, dále rytířský sál a expozici věnovanou historii hradu a městečka Pecky. V druhém okruhu se nachází stylová černá kuchyně a sklepení s expozicí středověkého stravování a hygieny. Součástí sklepení je i mučírna. Nejstarší palác a hlavní věž je viditelná z nádvoří hradu.

Otvírací doba:1

  • duben a říjen: sobota, neděle, svátky 9.00 až 16.00 hodin
  • květen až září: úterý až – neděle 9.00 až 17.00 hodin

(polední přestávka vždy 12.00-13.00 hodin)

V průběhu sezóny se na hradě koná řada různých kulturních akcí a vystoupení šermířských skupin historického šermu.

1Městys Pecka si dodnes uchoval ráz malebného poklidného podkrkonošského městečka nazývaného Perlou Podkrkonoší. Dokladem jeho bohaté historie je řada dochovaných kulturních památek. Na upraveném náměstí rámovaném několika měšťanskými domy z poloviny 19. století, hotely Roubal a Koruna, které zvou k  posezení a ubytování stojí morový sloup z roku 1720 zakončený Korintskou hlavicí, na níž stojí socha Panny Marie. Sloup je obklopen na dvou stupních posazenou osmibokou kuželkovou balustrádou osazenou osmi sochami světců. Dále je tu funkční raně barokní kašna. Je zde možné nakoupit potraviny, zastavit se v Galerii Kredum pro pecky z Pecky a navštívit výstavu a prodejnu polodrahokamů.

Nepřehlédnutelný kostel sv. Bartoloměje zasvěcený patronu městečka, je písemně připomínaný1 roku 1384. Současný zděný kostel, barokní chrám se štíhlou věží, byl postaven v letech 1751 až 1753. Bohatá výmalba v nitřních stěn a klenby byla provedena malířem kostelních fresek Václavem Kramolínem v roce 1756.

Na obvodě vnějších zdí kostela jsou umístěny kamenné reliéfy 14 zastavení Křížové cesty z roku 1772. Pomník u jižní stěny kostela je vystavěný na památku mučednické smrti lidického faráře Josefa Štemberka, místního rodáka, zastřeleného spolu lidickými muži 10. června 1942.

 

Před budovou Základní školy v Pecce, postavené v roce 1910, je pomník věnovaný Kryštofu Harantovi z Polžic Bezdružic odhalený 21. června 1921, 300 let po popravě českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

V Pecce a v sedmi okolních vsích, které spadají pod obecní správu Úřadu městyse Pecka stojí další pozoruhodné kamenné kříže a sochy světců, pomníky věnované obětem válek.

Jak v samotném městečku, tak ve vesnicích se zachovala řada roubených chalup, reprezentující lidové stavitelství v regionu. Mnohé z těchto památek se nachází poblíž nebo přímo u turisticky značených tras křižujících Peckovsko.1

Ubytování si lze zajistit i soukromých ubytovacích zařízení. /viz ubytování/

Možnosti plnohodnotné rekreace, sportovního i kulturního vyžití ve dnech volna a dovolených bez věkového omezení nabízí areál Koupaliště & kempu Pecka s celoročním provozem včetně ubytování v apartmánech, v chatách s příslušenstvím, v chatkách, ve stanech, ve vlastních karavanech. Možnost celodenního stravování. Vhodné pro sportovní soustředění, školy v přírodě, podnikové akce a pro rodinnou rekreaci.

K dispozici je přírodní koupaliště s čištěnou vodou, sportoviště pro míčové hry, dětská hřiště.

Od června do konce prázdnin tu probíhají tenisové a volejbalové turnaje, motosraz, koncerty, festivaly. 1

Poloha Peckovska umožňuje jak motoristické, tak i cyklovýlety do blízkého okolí např: ZOO Dvůr Králové, vodní nádrž Les Království, Hořice v Podkrkonoší-„město kamenné krásy“,  Lázně Bělohrad známé slatinnými lázněmi, Jičín – „město pohádky“, Nová Paka-východní brána Geoparku Český ráj s Klenotnicí drahých kamenů a v neposlední řadě je tu blízko do Krkonoš.

Na své si však přijdou i milovníci pěších výletů. Dobře značené turistické trasy jsou vedeny členitou romantickou krajinou se zachovalou přírodou, s poznáváním místních pamětihodností, ale i místy dalekých rozhledů do kraje např. na Krkonoše, až na Kozákov, Zvičinu, Hořické chlumy. Dovedou však i již zmíněných blízkých měst.

Bližší údaje o Peckovsku, společenském a kulturním dění v obci lze získat na:

Více turistických zajímavostí najdete na naší interaktivní mapě při rozkliknutí jednotlivých bodů zájmu.

1