Městys Pecka
MěstysPecka

Současnost

Městečko Pecka mění v poslední době svou tvář. Po roce 1989 bylo opraveno a zrekonstruováno mnoho domů. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce náměstí a kašny, dokončena plynofikace obce a místní veřejné osvětlení. V roce 2002 byl dostavěn dům s pečovatelskou službou (18 bytových jednotek) a dokončeny další tři bytové jednotky. V roce 2001 byl úspěšně schválen Územní plán obce Pecka, který byl klíčovým bodem pro další investiční akce. Jeho schválením došlo k uvolnění lokalit pro novou bytovou výstavbu a stavbu rodinných domků. U koupaliště byla vybudována čistírna odpadních vod a ze SAPARDu, předvstupního fondu EU, byl vystavěn kemp a obslužné budovy na koupališti. V roce 2002 byl opraven hradní most, roku 2003 vydlážděna cesta na hrad, od roku 2004 probíhá celková oprava kostela sv. Bartoloměje, v roce 2006 bylo vybudováno u základní školy víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dokončena oprava morového sloupu na náměstí. V lokalitě u Tiby byla v roce 2007 dokončena infrastruktura pro 16 rodinných domů, došlo též k rekonstrukci hasičské zbrojnice a kanceláří úřadu městyse. V roce 2008 byla zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod pro Pecku a část Lhoty.Při slavnostních příležitostech, svátcích a o víkendech jsou nasvíceny budovy hradu a kostela.

V rámci soutěže Vesnice roku do 3000 obyvatel byla v roce 2001 Pecka oceněna modrou stuhou za společenský život v obci, v roce 2002 bílou stuhou za práci s mládeží, v roce 2003 obsadila 3. místo v Královéhradeckém kraji a v roce 2004 obdržela diplom za rozvoj rekreačního potenciálu obce.
 

Poloha a okolí

Městečko Pecka se nachází v Královéhradeckém kraji, v severovýchodní části okresu Jičín, těsně za hranicemi turisticky nejzajímavějších míst ČR – chráněné krajinné oblasti Český ráj (20 km) a Krkonošského národního parku (35-50 km), které jsou prezentovány jako dva z pěti národních produktů cestovního ruchu. Obec je členem sdružení obcí Podzvičinsko, svazku obcí Novopacko a svazku obcí Lázeňský mikroregion. Má kolem 870 obyvatel a spolu se spádovými obcemi téměř 1300 obyvatel. K městečku patří obce Bělá u Pecky, Staňkov, Kal, Vidonice, Bukovina, Arnoštov a Horní Javoří.
 
Pecka si dodnes uchovala ráz malebného a poklidného podkrkonošského městečka. Dokladem bohaté historie obce je řada dochovaných kulturních památek. Nejvýznamnější z nich je hrad, kostel sv. Bartoloměje a budova bývalé školy. Na náměstí stojí morový sloup od Františka Petrše z roku 1720 a raně barokní kašna. Několik hodnotných barokních soch je umístěno v okolí hradu i v městečku. Památku Kryštofa Haranta připomíná pomník před školní budovou z roku 1921, u kostela je pomníček na památku zdejšího rodáka P. Josefa Štemberky, lidického faráře umučeného nacisty. Vedle několika měšťanských domů z první poloviny 19. stol se dochovala řada roubených chalup, reprezentujících lidové stavitelství regionu.
 
Pecka bývá nazývána pro svou polohu v malebné členité krajině perlou Podkrkonoší. Mezi hlavní přednosti obce patří jedinečný krajinný reliéf a renesančně upravený hrad. Pecka je ideálním místem pro rekreační a relaxační pobyt. Romantické okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem skýtá vhodné prostředí pro celoroční příjemné procházky a turistické výlety.
 
Pro poznání okolí je vhodná pěší turistika, pro vzdálenější cíle cykloturistika. Členitý terén s hustou sítí turistických cest a rozsáhlé komplexy zdravých lesních porostů, které jsou označovány za houbařský ráj, nabízejí vycházky do okolí.
 
V zimních měsících je možné za příznivých sněhových podmínek využít k lyžování 200 m dlouhý lyžařský vlek, který je ideální pro méně náročné lyžaře, začátečníky a rodiny s dětmi. Nádherné okolí a ideální lyžařské terény se nabízejí pro vyznavače běžecké stopy.
Vzhledem k výhodné poloze Pecky je možné rovněž podnikat delší výlety autobusem, vlakem nebo vlastním automobilem do nedalekých turisticky atraktivních cílů.
 
Cíle vycházek : Zvičina – 671 m n. m., Krkonošská vyhlídka – 531 m n. m. – výhledy na Krkonoše, do Bělohradské kotliny, na Chlumy a další, Valy – zbytky valového opevnění staroslovanského hradiště – 8. – 9. stol., Lázně Bělohrad, Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace.
Cíle výletů: Dvůr Králové nad Labem – Zoo Safari, Kuks – zámek a Betlém, Lázně Velichovky, Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Hořice, Jičín, Český ráj ad.
 

Doprava

Autobusovou dopravu zajišťuje společnost OSNADO Stará Paka. Nejbližší železniční stanice jsou v Borovnici (4 km), Lázních Bělohradě (10 km) a Nové Pace (8 km). Pro ostatní dopravu je obec spojena silnicemi 2. a 3. třídy.
 

Úřady a školy

Pecka a její spádové vesnice jsou spravovány úřadem městyse. Je zde základní a mateřská škola, pošta, knihovna, římskokatolický farní úřad, ordinace praktického lékaře. Obec má výjezdní jednotku hasičského záchranného sboru JPO 3.
 

Kultura

Hlavním turistickým cílem v Pecce je hrad, který celému městečku dominuje. Návštěvníci se zde mohou dozvědět zajímavosti o Kryštofu Harantovi, majiteli hradu ze 17. století, poutavá je i část věnovaná historii obce. Za zhlédnutí stojí též expozice věnovaná útrpnému právu a středověká mučírna. Prostory hradu jsou využívány k pořádání koncertů, divadelních představení, přednášek, konferencí a svatebních obřadů. V sezóně se na hrad sjíždějí šermířské skupiny a většinou v červnu probíhá zajímavé velkolepé vystoupení „dobývání hradu“.
Od roku 1991 jsou pravidelně ve dvouletém intervalu kolem 21. června pořádány v Pecce Harantovské slavnosti historického zpěvu, zaměřené na renesanční a raně barokní hudbu. Hlavním pořadatelem je Kulturní sdružení Harant Pecka. Od roku 2001 je tato akce pořádána jako festival. Koncerty probíhají současně na hradě a v kostele sv. Bartoloměje.
Místní knihovna je celoročním informačním centrem obce, nabízí mimo jiné i oblíbené akce Čteme v knihovně, besedy, soutěže apod., přístup veřejnosti k internetu zdarma, prodej knih regionálního významu, Listů Peckovska, pohledů, map, suvenýrů ad.
Pro mládež je v obci centrum Disco Phoenix Pecka, kde se konají pravidelné taneční večery a diskotéky. Během letní sezóny se pořádá mnoho akcí na místním koupališti.
 

Sport

Sportovní obec reprezentují fotbalisté, volejbalisté, cykloturisté a turistický klub. Školní tělocvičnu využívají kromě žáků také ženy a mládež.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem u budovy základní školy je celoročně přístupné pro volnočasové aktivity mládeže.
Koupaliště a kemp Pecka je v provozu během letní sezóny. Zařízení má výborné podmínky pro sportovní soustředění, školy v přírodě, školní výlety, podnikové akce, třídní srazy a pro rodinnou rekreaci. Nabízí ubytování v chatkách nebo ve vlastních stanech a karavanech.
V obci pracuje velice dobře Svaz dobrovolných hasičů, který pomáhá při mnoha kulturních i společenských akcích a každoročně pořádá hasičskou soutěž Memoriál Jaromíra Tauchmana.
 

Ubytování

Možnost ubytování je na náměstí v hotelech Koruna a Roubal. Další kapacity nabízí Koupaliště a kemp Pecka, rekreační areál Pecka. Možné je i ubytování v soukromí.
 

Průmysl a podnikání

Městečko nabízí i přes poměrně malý počet obyvatel řadu pracovních příležitostí. Drobné podnikání je zaměřeno na zemědělství, autoopravárenství, kovovýrobu, truhlářství, kadeřnictví a kosmetické služby, obchody, autodopravu, stavebnictví, opravy zemědělské a chladírenské techniky atd.
 
Z větších podniků vybíráme :
  • E + M manufacturing Czech republic s r.o. (textilní výroba)
  • BAG International spol. s r.o. (slané a trvanlivé pečivo)
  • Uzeniny Beta (masná výroba)
  • 1. Podzvičinská a.s. (zemědělská výroba)
  • Wolf a syn v.o.s. ( pila a dřevovýroba)
  • FRANTIŠEK PAVLÍČEK Pecka (oprava a výroba strojů a zařízení)
  • Pekárna u Viléma (pekárenské výrobky)
  • Galerie Kredum (ruční výroba šperků)

Obchody a restaurace

Hotel Koruna, Cukrárna Zlatá Pecka, prodejna Jednoty, Smíšené zboží Manych