Městys Pecka
MěstysPecka

Odpadové hospodářství

Poplatek z odpadu

Osoba s trvalým pobytem ..... 700 Kč
Objekt určený k rekreaci ...... 700 Kč

Platbu lze provést na účet úřadu. Číslo účtu: 1163005329/0800 Variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné. Kódy částí: Pecka, Lhota u Pecky — 1, Arnoštov — 2, Bělá u Pecky — 3, Bukovina — 4, Horní Javoří — 5, Kal — 6, Staňkov — 7, Vidonice — 8 
VZOR: platby občana z Vidonic čp. 16 —> Variabilní symbol 1340816


SBĚRNÝ DVŮR LOM PECKA

Provozní doba:    

  • středa 15.00  – 17.00 hod.
  • sobota  9.00 –  11.00 hod.
  • neděle 16.00 –  17.00 hod.

V uvedenou dobu je zde možné uložit směsný domovní odpad, papír, sklo, plasty, železo, nebezpečný odpad, elektroodpad a za poplatek pneumatiky.

Do sběrného dvoru ukládáme tyto druhy odpadů: směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad, tříděný odpad – plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony, papír, kovy, nebezpečný odpad, biologický odpad (větve, odpad ze zahrad).

V rámci zpětného odběru elektrozařízení zde odevzdáváme televize, lednice, myčky, pračky, počítače, zářivky a drobný elektroodpad.

Od roku 2012 již neprobíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, lednic a televizorů, tyto odpady je možné odložit do speciálního kontejneru, který je umístěn v areálu ve sběrném dvoru.


Trasy svozů popelnic

Od 1. dubna 2021 zavádíme nový systém likvidace směsného komunálního odpadu. Od tohoto termínu přecházíme na 14 denní svoz popelnic ve všech částech Peckovska. Kontejnery z vesnic budou odstraněny a majitelé nemovitostí si musí pořídit popelnice na své náklady. Vlastníci rekreačních objektů, zemědělských usedlostí a chat, kteří mají nemovitosti vzdálené od svozových tras a nepobývají zde celoročně, mohou ukládat směsný komunální odpad do speciálních pytlů s logem svozové firmy, které přistaví ke svozové trase v době svozu. Tyto pytle bude možné zakoupit na Úřadě městyse Pecka za nákupní cenu 12 Kč/ks s DPH. Jiné pytle bez loga firmy sváženy nebudou.

Svozové trasy jsou zveřejněny na internetových stránkách obce a na informačních tabulích ve všech částech obce. Svozový den bude od 1.4.2021 pro všechny části Peckovska jednotný – ÚTERÝ.

Do sběrného dvora nebude již možné vozit směsný komunální odpad, ale pouze odpad vytříděný (sklo, plasty, papír, nápojové kartony), železo, bioodpad, nebezpečný odpad a elektroodpad. Velkoobjemový odpad lze zde uložit pouze výjimečně po dohodě na úřadě městyse.

Postupně budou posílena místa na tříděný odpad – Arnoštov, Horní Javoří, Pecka – Žižkov, křižovatka pod hřbitovem, pod COOPem.

Ke stažení:

Obecně závazná vyhláška městyse Pecka č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 207.02 kB

Svozový kalendář 2024

Peckovsko

Platí od 1. 1. 2024 – svozový den ÚTERÝ

Měsíc

Týden

Den

Leden

2. a 4.

9.1. a 23.1.

Únor

6. a 8.

6.2. a 20.2.

Březen

10. a 12.

5.3. a 19.3.

Duben

14.,16. a 18.

2.4., 16.4. a 30.4.

Květen

20. a 22.

14.5. a 28.5.

Červen

24. a 26.

11.6. a 25.6.

Červenec

28. a 30.

9.7.a 23.7.

Srpen

32. a 34.

6.8. a 20.8.

Září

36. a 38.

3.9. a 17.9.

Říjen

 40.,42. a 44.

1.10.,15.10. a 29.10.

Listopad

    46. a 48.

12.11. a 26.11.

Prosinec

50. a 52.

10.12. a 24.12.