Městys Pecka
MěstysPecka

Projekty

Naší snahou je využít co nejvíce zdrojů jak evropských, tak i národních na financování plánovaných akcí, kde podíl obce dosahuje maximálně 10 - 15 %. Jsou však i dotace, kde náš podíl činí 50%, a i tyto zdroje se snažíme využít.

Jednotlivé projekty jsou vyvěšovány chronologicky - nejnovější je nahoře. Po rozkliknutí názvu se Vám ukáže celý projekt. Upozornění: některé soubory se Vám mohou v závislosti na připojení otevírat déle.

Zřízení praktické učebny ZŠ Pecka

Datum: 5. 11. 2021

Předmětem projektu jsou stavební úpravy učebny praktické výuky a pořízení vybavení učebny praktické výuky pro výuku vaření a šití a pořízení interaktivní tabule pro učebnu fyziky a chemie.

Projekt snížení energetické náročnosti čp. 211

Datum: 5. 1. 2021

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BYTOVÉHO DOMU PECKA Č.P. 211
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013561
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Snížení energetické náročnosti bytového domu Pecka č.p.211.

Datum: 19. 11. 2020

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013561 Název programu: Integrovaný regionální operační program

Rozvoj zeleně na Pecce

Datum: 11. 11. 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úprava cest pro pěší a souvisejících ploch

Datum: 21. 10. 2020

Č. projektu: 20POVU1-0095
Název projektu: „Úprava cest pro pěší a souvisejících ploch“

Společná doprava dětí ZŠ Pecka

Datum: 24. 3. 2020

Předmětem projektu je řešení společné dopravy žáků 1. stupeň ZŠ a MŠ Pecka, Pecka 38, 50782 z obcí Borovnice a Borovnička, ze kterých neexistuje žádné vhodné spojení hromadnou dopravou. Zajištění dopravy dětí do školy vytvoří podmínky pro sladění soukromého a pracovního života rodičů těchto dětí.

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 300 v Pecce

Datum: 13. 6. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Obnova vnějšího pláště základní školy - Pecka

Datum: 2. 8. 2018

Projekt je spolufinancován MK ČR

Úpravy a vybavení ZŠ Pecka

Datum: 25. 6. 2018

je spolufinancován Evropskou unií

Stezka pro chodce a cyklisty Pecka – Bělá

Datum: 22. 5. 2018

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stezka pro chodce a cyklisty Bělá-Pecka

Datum: 5. 10. 2017

Technická zpráva.doc, Stezka pro chodce a cyklisty Bělá - Pecka - Průvodní zpráva, B2-Koordinační situace - cyklostezka, B3 - Koordinační situace -chodník

Městys Pecka, 2016: Kdo si hraje, nezlobí

Datum: 25. 1. 2017

Projekt byl realizován v r. 2016 za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Městys Pecka, r. 2016: Obnova hřbitovní kaple na st. parcele č. 255 v k.ú. Pecka

Datum: 22. 11. 2016

Realizováné za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Městys Pecka, r. 2016: Bukovina u Pecky - úprava místní komunikace

Datum: 22. 11. 2016

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

MĚSTYS PECKA, rok 2016 – ZPRACOVÁNÍ STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A NÁVRH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Datum: 3. 10. 2016

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Regenerace zeleně okolí hradu Pecka

Datum: 15. 3. 2013

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání vegetačních úprav a dalších nezbytných prací nutných k úplnému dokončení akce: „Regenerace zeleně okolí hradu Pecka“.