Městys Pecka
MěstysPecka

Městys

Vítejte na oficiálních www stránkách městečka Pecka

Statistické údaje

  • ZUJ: 573299
  • Počet částí: 9
  • Katastrální výměra: 2300 ha
  • Počet obyvatel: 1291
  • Z toho v produkt. věku: 670
  • Průměrný věk: 40,71

Provoz Úřadu městyse Pecka

Pondělí: od 7 do 11 a od 12 do 17 hod.

Úterý: od 7 do 11 a od 12 do 15 hod.

Středa: od 7 do 11 a od 12 do 17 hod.

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: od 7 do 11 a od 12 do 13 hod.

Informace pro občany

certifikat

osvědčení

PLATBY POPLATKŮ 2023:

Poplatek z odpadu

  • Osoba s trvalým pobytem ..... 700 Kč
  • Osoby TP 65+ ...  600 Kč
  • Osoby TP 18- ... 600 Kč
  • Objekt určený k rekreaci .... 700 Kč

Platbu lze provést na účet úřadu. Číslo účtu: 1163005329/0800 Variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné. Kódy částí: Pecka, Lhota u Pecky — 1, Arnoštov — 2, Bělá u Pecky — 3, Bukovina — 4, Horní Javoří — 5, Kal — 6, Staňkov — 7, Vidonice — 8 
VZOR: platby občana z Vidonic čp. 16 —> Variabilní symbol 1340816

Poplatek ze psů
Sazba poplatku na území Městyse Pecka za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ..... 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..... 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .... 100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let .... 150 Kč
Platbu lze provést na účet úřadu. Číslo účtu — 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341+ kód obce +číslo popisné.

UPOZORNĚNÍ: SPLATNOST POPLATKŮ JE DO 31.3.2023 A PLATNOST ZNÁMKY Z ROKU 2023 JE DO 31.3.2024!

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu