Městys Pecka
MěstysPecka

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060772633 ve Vaší obci/městě: Pecka, dne 26.5.2021

Dne 26.5.2021 od 7:30 do 15:30

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Pecka (okres Jičín)č. p. 210, 211, 267-272
kat. území Pecka (kód 718696): parcelní č. 906/11

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách:

www.cezdistribuce.cz/odstavky

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

 

Datum vložení: 5. 5. 2021 12:00
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2021 12:53
Autor: Správce Webu