Městys Pecka
MěstysPecka

Rozvoj zeleně na Pecce

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je revitalizace sídelní zeleně v zastavěném území městysu
Pecka. V rámci projektu bude založena vegetační úprava v lokalitě Pecka náměstí
a provedeno ošetření 14 ks dřevin v lokalitách Arnoštov, Bukovina, Horní Javoří, Kal,
Pecka základní škola a Pecka u hřbitova.

Celkové způsobilé výdaje: 526 961 Kč
Dotace EU: 316 176 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 210 784 Kč (40 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Městys Pecka

plakát ke stažení  - 473 kB

Datum vložení: 11. 11. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2020 0:00
Autor: Správce Webu