Městys Pecka
MěstysPecka

Městys Pecka společně s firmou Pila Wolf a autodopravou Petr Bäumelt dovezly dne 1. července 2021 obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice střešní latě.

KČT, odbor Pecka

UPOZORNĚNÍ: Květnovný pochod, který se měl konat dne 8.5.2021, je ZRUŠEN!


Květnový pochod - propozice

Putování krajem Karla Václava Raise

Mapka tras pochodů

mapka

 

 

Popis tras jednotlivých pochodů:

Trasa  A – 8 km

Vychází se z náměstí Kryštofa Haranta v Pecce podle vlastního značení červenými stuhami, kolem hradu Pecka a poté se naváže na stávající žlutě značenou turistickou cestu z Pecky přes Horní Javoří a Arnoštov do Bukoviny u Pecky. U hřbitova je stanoviště K 1. Dále po modré turistické značce přes Krkonošskou vyhlídku a les Odnož zpět do Pecky.

Trasa  B – 15 km

Shodná s trasou A až do Bukoviny u Pecky. Odtud od stanoviště K 1 po vlastním značení červenými stuhami přes Bukovinu u P. do Vřesníku. Na stanovišti K 2 odbočit vlevo dle vlastního značení červenými a zelenými stuhami po okraji vsi a dále podél vrchu Valy (bylo zde původně keltské, posléze slovanské hradiště) polní cestou na silnici a dále na náves do Kalu. Odtud po červeném turistickém značení do Pecky.

Trasa  C – 30 km

Shodná s trasou B až na kontrolní stanoviště K 2 na okraji Vřesníku. Pokračovat po vlastním značení červenými stuhami po silnici do vsi a poté lesem do Vidoně, odtud po silnici do Podhájí, dále lesem na silnici do Chroustova, jít vsí, u transformátoru odbočit vpravo na polní cestu, napojit se na zeleně značenou turistickou cestu vedoucí z Úhlejova přes Růžovku na vrchol Zvičiny. V chatě na Zvičině je možnost občerstvení. Ze Zvičiny pokračuje trasa C po červeném turistickém značení přes Vyšehrad a Kal do Pecky.

Památníky na trase:

  • Pecka:  Symbolický památník před Úřadem městyse Pecka připomínající 30 obětí fašizmu z Peckovska v letech 1939-1945. U zdi kostela sv. Bartoloměje je památník Josefa Štemberky, peckovského rodáka, faráře, zastřeleného 10. 6. 1942 v Lidicích. Pamětní deska Antonínu Kráčmarovi na stěně požární zbrojnice. Památník padlým v 1. Světové válce na palouku pod hradem Pecka.
  • Horní Javoří: Památník Antonína Kráčmara, sokolského a hasičského funkcionáře, který zahynul v Terezíně v květnu 1945.
  • Bukovina u Pecky: Na hřbitově hrob Emila Plecháče, který padl jako partyzán 6. 5. 1945.
  • Vřesník: Památník na návsi. Antonín Pospíšil, řídící učitel, padl jako partyzán 6. 5. 1945. Bedřich Groh, obchodní cestující, divadelní ochotník, popraven za heydrichiády. Josef Nálevka, rolník, vězněný za ilegální činnost. Zemřel v Terezíně na skvrnitý tyfus.
  • Les u Chroustova: Pomníček u silnice, kde padli partyzáni E. Plecháč a A. Pospíšil.

Trasa autobusu

Autobus pro účastníky, kteří nepůjdou až na Zvičinu pěšky, nebo přistoupí na trase, vyjíždí z náměstí Kryštofa Haranta v Pecce v 10:30 hodin. Pojede po silnici - Pecka, Bukovina u P. Vřesník, Tetín, Vidoň, před Miletínem vlevo na Chroustov, Zvičina.

Odjezd ze Zvičiny  do Pecky přes Horní Brusnici, Bukovinu u P. je plánován na 13:30 hodin.