Městys Pecka
MěstysPecka

KČT, odbor Pecka

Pro více informací přejděte na naše webové stránky:


Květnový pochod - propozice

Putování krajem Karla Václava Raise

45. ročník Květnového pochodu z Pecky na Zvičinu se koná ve středu 8. května 2024. Start je od 7:00 do 10:00 hodin od Úřadu městyse Pecka.

Mapka tras pochodů

mapka

Popis tras jednotlivých pochodů:

Trasa  A – 8 km

Vychází se z náměstí Kryštofa Haranta v Pecce podle vlastního značení červenými stuhami, kolem hradu Pecka a poté se naváže na stávající žlutě značenou turistickou cestu z Pecky přes Horní Javoří a Arnoštov do Bukoviny u Pecky. U hřbitova je stanoviště K 1. Odtud pokračovat po modré tur. značce přes Krkonošskou vyhlídku a les Odnož do Pecky.

Trasa  B – 15 km

Shodná s trasou A až ke hřbitovu před Bukovinou u Pecky. Odtud, od stanoviště K 1 pokračovat po značení červenými stuhami přes Bukovinu u P. do Vřesníku. Na stanovišti K 2 odbočit vlevo a pokračovat dle značení červenými a zelenými stuhami po okraji vsi a dále podél vrchu Valy (bylo zde původně keltské, posléze slovanské hradiště) polní cestou na silnici a po ní na náves do Kalu.  Dále jít po červeném turistic. značení do Pecky.

Trasa  C – 30 km

Shodná s trasou B až na kontrolní stanoviště K 2 na okraji Vřesníku. Odtud pokračovat dále po silnici, po značení červenými stuhami, odbočit do vsi a poté lesem do Vidoně, a pokračovat po značení červenými stuhami k silnici do Podhájí, dále lesem na silnici do Chroustova, jít vsí, u transformátoru odbočit vpravo na polní cestu, značení červenými stuhami a poté se napojit na zeleně značenou turistickou cestu vedoucí z Úhlejova přes Růžovku na vrchol Zvičiny. Na silnici pod vrcholem odbočit vpravo a jít po značení červenými stuhami. V Raisově chatě je možnost občerstvení. Ze Zvičiny pokračuje trasa C po červeném turistickém značení přes Vyšehrad a Kal do Pecky.

Památníky na trase:

  • Pecka:  Symbolický památník před Úřadem městyse Pecka připomínající 30 obětí fašizmu z Peckovska v letech 1939-1945. U zdi kostela sv. Bartoloměje je památník Josefa Štemberky, peckovského rodáka, faráře, zastřeleného 10. 6. 1942 v Lidicích. Pamětní deska Antonínu Kráčmarovi na stěně požární zbrojnice. Památník padlým v 1. Světové válce na palouku pod hradem Pecka.
  • Horní Javoří: Památník Antonína Kráčmara, sokolského a hasičského funkcionáře, který zahynul v Terezíně v květnu 1945.
  • Bukovina u Pecky: Na hřbitově hrob Emila Plecháče, který padl jako partyzán 6. 5. 1945.
  • Vřesník: Památník na návsi. Antonín Pospíšil, řídící učitel, padl jako partyzán 6. 5. 1945. Bedřich Groh, obchodní cestující, divadelní ochotník, popraven za heydrichiády. Josef Nálevka, rolník, vězněný za ilegální činnost. Zemřel v Terezíně na skvrnitý tyfus. Památník padlým v 1. Světové válce.
  • Les u Chroustova: Pomníček u silnice, kde padli partyzáni E. Plecháč a A. Pospíšil.

Trasa autobusu

Autobus pro účastníky, kteří nepůjdou až na Zvičinu pěšky, nebo přistoupí na trase, vyjíždí z náměstí Kryštofa Haranta v Pecce v 10:30 hodin. Pojede po silnici - Pecka, Bukovina u P. Vřesník, Tetín, Vidoň, před Miletínem vlevo na Chroustov, Zvičina.

Odjezd ze Zvičiny  do Pecky přes Horní Brusnici, Bukovinu u P. je plánován na 13:30 hodin.

Autobusem je možné jet až do Nové Paky. Pro účastníky pochodu je autobus zdarma.