Městys Pecka
MěstysPecka

V říjnu proběhla Valná hromada z. s. TJ Harant Pecka

V říjnu proběhla Valná hromada z. s. TJ Harant Pecka 1

Začátkem října se uskutečnila Valná hromada sportovního klubu TJ Harant Pecka, v rámci které byl zvolen nový výkonný výbor.

Nejdříve došlo k poděkování odstupujícím členům výkonného výboru Ing. Vladislavu Stárkovi, Josefu Bergerovi, Jindřišce Šturmové a člence kontrolní a revizní komise Evě Machkové za jejich obětavou činnost. Ve výkonném výboru je nahradili Mgr. Pavel Vydra, Ing. Tomáš Berger, Ing. Petr Hora a v kontrolní a revizní komisi Ing. Josef Berger. Na ustavující schůzi byl do funkce předsedy zvolen Ing. Petr Zahradník a do funkce místopředsedy Mgr. Pavel Vydra. Předsedou kontrolní a revizní komise se po zvolení opětovně stal Josef Zahradník.

Do sportovní struktury byl vedle oddílu kopané, volejbalu, cykloturistiky a sportu pro všechny nově začleněn běžecký oddíl a do budoucna se TJ nebrání zaštítit případná další sportovní odvětví.

Dále bylo konstatováno, že sportovci TJ Harant Pecka dosáhli řady kvalitních výsledků, které by měly být zhodnoceny mimo jiné ve znovu obnovené anketě Sportovec Pecky. Vyhlášení nejlepších sportovců Pecky za rok 2023 se připravuje na konec března 2024 a hodnoceny budou tři kategorie: sportovec do 18 let, dospělý a kolektiv. Navíc bude předána cena za celoživotní přístup ke sportu a tato osobnost bude uvedena do síně slávy. Termín a místo konání budou včas oznámeny. Členové TJ se rovněž výraznou měrou podíleli na přípravě a pořádání nejen sportovních akcí na Pecce. Jen namátkou – Novoroční vycházka na Krkonošskou vyhlídku, Pecka kros, Silvestrovský běh, Veteránem okolo Pecky, Harantiáda, zajištění pořadatelské služby při fotbalových zápasech, staročeská pouť, masopust, zajištění pořadatelství řady dalších kulturních a společenských akcí.

Také v roce 2024 se sportovci z TJ Harant Pecka zapojí do řady závodů, soutěží a organizace nejen sportovních, ale také kulturních akcí. Připravuje se rovněž vylepšení zázemí okolo fotbalového hřiště potřebného pro obnovení aktivní činnosti. Aktuálně byly zaslány do výroby návrhy nových dresů pro orientační běh, mladé volejbalistky a volejbalisty, medaile pro Silvestrovský běh a novoroční vycházku. V plánu je také navázání na tradici cyklistických vyjížděk nejen pro děti a mládež.

V plném proudu je vedle Silvestrovského běhu a novoroční vycházky příprava Plesu sportovců, který se uskuteční 13. ledna 2024 v sále hasičské zbrojnice v Pecce. Na všechny zmíněné akce jste srdečně zváni.

Na závěr patří velké poděkování městysu Pecka a jeho zastupitelům za finanční podporu pro činnost, údržbu majetku a organizaci veškerých akcí.

Pavel Vydra

Foto: archiv TJ Harant, Roman Kunčík

 

Datum vložení: 13. 12. 2023 7:37
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2023 7:45
Autor: Správce Webu