Městys Pecka
MěstysPecka

Od dubna probíhají zdarma v naší knihovně kurzy českého jazyka pro Ukrajince. Kapacita kurzu je 20 studentů.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvání

na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Pecka,

které se koná v pondělí 6. června od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice v Pecce

Program:

1. Rozpočtové opatření

2. Závěrečný účet obce za rok 2021

3. Účetní závěrka obce za rok 2021

4. Prodej a koupě nemovitostí

5. Příspěvky neziskovým organizacím

6. Volby do zastupitelstev obcí

7. Různé

8. Diskuze, usnesení, závěr

Hana Štěrbová, starostka

Datum sejmutí: 7. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu