Pecka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Tisková zpráva VOS

Vodohospodářům se ekonomicky daří, probíhá rozvoj i obnova infrastruktury

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. uzavřela výsledky svého hospodaření v roce 2019. Společnost stejně tak jako v několika posledních letech zůstala v zisku, který tentokrát činil 5,6 milionů korun před zdaněním. Spotřeba vody se udržela v podobné hladině jako v loňském roce, tudíž část příjmů z prodeje pitné vody i stočného mohla být zpět investována do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury. Celkem šlo do regionálních vodovodů a kanalizací 147 milionů. Pokračovaly také modernizace úpraven vody v Hořicích – Libonicích a v Lázních Bělohradě a připraveno bylo vše na zahájení propojování infrastruktury na Hořicku, Kopidlensku, Sobotecku či ve Vysokém Veselí. Došlo také k opětovnému navýšení základního jmění společnosti, a to nepeněžitými vklady obcí, které VOS a. s. svěřily svou infrastrukturu.  

 

Vodohospodářská

a obchodní společnost a.s.

Na Tobolce 428

50645 Jičín

 

www.vosjicin.cz

vosjicin@vosjicin.cz

493 544 811

IČ 60109149

 

Registrace u Krajského

soudu v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1045

Na červnové valné hromadě byla akcionářům představena výroční zpráva za rok 2019, kde jsou zveřejněny kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 203 mil. Kč s celkovým ziskem před zdaněním 5,6 mil. Kč. Provozní zisk společnosti byl 8,2 mil. Kč. Do výsledků hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky, investice do oprav a modernizace infrastruktury a zařízení. „Dobrého hospodaření společnost dosáhla zejména díky udržení solidního vývoje prodeje pitné vody (2 744 tisíc m3) i prodeje stočného (2 922 tisíc m3). Dalšími významnými vlivy na pozitivním hospodaření bylo racionální řízení nákladů a prodej nepotřebných nemovitostí. V roce 2019 byly investovány mimořádně vysoké finanční prostředky do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury, konkrétně 142 mil. Kč,“ říká k výsledkům předseda představenstva VOS, a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý. Společnost také snížila svůj investiční úvěr na dotační projekt Cidlina o dalších 18 mil. Kč na celkových 171 mil. Kč a také bylo navýšeno základní jmění společnosti, a to nepeněžitými vklady obcí Miletín, Vysoké Veselí, Úbislavice, Podhorní Újezd, Vojice a Cerekvice nad Bystřicí.

 

Zdárně pokračovaly také dvě největší investiční akce – re­konstrukce úpraven vod v Hořicích - Libonicích a Lázních Bělohradu. Oba projekty jsou podpořeny 50 % dotací ze Státního fondu životního prostředí a budou v roce 2020 předány. Dále to byla příprava dvou dotačních projektů – propojení vodovodů na Hořic­ku a ze Sobotky na Kopidlensko, které začaly letos na jaře. Dalšími významnými investicemi bylo propojení Východočeské vodárenské soustavy na vodovod ve Vysokém Veselí, čímž se v této lokalitě odstraní problémy se zásobováním pitnou vodou a také rekonstrukce kanalizace v Sobotce.  

 Každoročně se z rozpočtu společnosti investuje i do oprav stávající infrastruktury nebo do stavby nové. Vloni bylo takto prostavěno více jak 98 milionů korun. „Obnovou prošly vodovody v Nové Pace, Vrchovině, Bukovině u Pecky, Běchárkách, Mlázovicích, Březce a Jinolicích. V Láz­ních Bělohradu se investovalo v ul. Na Zátiší a Rašínově, v Hořicích v ul. Škré­tova, v Kopidlně v ul. Jičínská, v Jičíně v ul. Jaselská, B. Čeňka a Železničářská, v Sobotce v ul. Za Školou. Rekonstruoval se také úsek Úlibice – Lužany. Robot se podílel na opravě kanalizace v ul. Jičínská v Kopidlně, ul. Lužická, Fibi­chova, Krátká a Jugoslávská v Nové Pace, v ul. Šalounova v Hořicích a využit byl i v Lázních Bělohradu. Klasické stavební práce pak proběhly na kanalizaci v Hoři­cích v ul. Čelakovského, Škrétova, Třeš­ňová, v Kopidlně v ul. Jičínská, v Sobotce v ul. Fügnerova, Tyršova, Raisova, v Nové Pace v ul. Smetanova, U Kina, 3. května a Na Kopečku, v Miletíně v ul. 10. května a Jiřího z Poděbrad, v Jičíně v ul. Jaselská, Konecchlumského, Prachovská a v Láz­ních Bělohradu v ul. Rašínova. V Hořicích probíhaly drobné stavební práce na vodojemu Nová Anna a nový vzhled má také vodojem Gotthard. Na čistírně odpadních vod pak došlo na opravu rozdělovacího objektu a k rekon­strukci dosazovacích nádrží. Na čerpací stanici ve Střehomi se zase dělala nová elektroinstalace. Nové protlaky byly potře­ba v Nové Pace a Jinolicích. V Sobotce se pak až do Oseku prodloužila kanalizace a došlo k úpravám ČOV,“ jmenuje loňskou činnost Ing. Richard Smutný.

Společnost a její činnost ale byla také vidět na tradičních kulturních a sportovních akcích, kde se zdarma návštěvníkům točila kohoutková voda. Bylo to celkem 5 akcí v regionu. „Lidem jsme připomínali dodržování pitného režimu a také je informovali o kvalitě pitné vody v daném městě. Celkem jsme vytočili přes 2 500 litrů vody a 200 litrů ovocné šťávy. Letos na podzim bychom se rádi ještě nějakých akcí zúčastnili, pokud se budou vzhledem k situaci konat. I nás se omezení dotkla – Dny otevřených dveří v našich čistírnách jsme museli letos kvůli koronaviru zrušit, vloni to byly zase spalničky,“ doplňuje ředitel Ing. Richard Smutný.

 

 Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

 

 

 

Naše infrastruktura v roce 2019 

Vodovody:

  • délka vodovodní sítě (bez přípojek) je 652 km,
  • počet nových vodovodních přípojek 166,
  • počet zásobených obyvatel 61 454
  • tržby za vodné 94 754 000 Kč.

 

Kanalizace:

  • délka kanalizační sítě (bez přípojek) 257 km,
  • počet nových kanalizačních přípojek 105,
  • počet napojených obyvatel 46 330
  • tržby za stočné 104 795 000 Kč.

 

Vodohospodářská

a obchodní společnost a.s.

Na Tobolce 428

50645 Jičín

 

www.vosjicin.cz

vosjicin@vosjicin.cz

493 544 811

IČ 60109149

 

Registrace u Krajského

soudu v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1045

 

Havárie:

  • Vloni řešili pracovníci 137 havárií
Zodpovídá: Správce Webu