Pecka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

I přes covidový rok 2021 se hospodaření VOS, a. s. drželo v kladných číslech

Akcionáři Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. schválili na valné hromadě výsledky hospodaření společnosti v roce 2021. Společnost skončila stejně jako v předchozích letech v zisku, tentokrát ve výši přes 16,57 mil. Kč. Ten není rozdělen mezi akcionáře, ale opět zůstává na účtu společnosti na výdaje spojené s modernizací své infrastruktury. Vloni takto společnost vynaložila na obnovu a opravy téměř 86 mil. Kč. Další prostředky ve výši 123 milionů byly vloženy do dvou projektů na Hořicku a Kopidlensku/Sobotecku. Díky nim došlo propojením slabších zdrojů na silnější ke zvýšení kvality a dostupnosti pitné vody v některých lokalitách. Valná hromada také schválila zvýšení svého základního kapitálu, a to vkladem majetku měst Hořice, Nová Paka, Kopidlno a obce Valdice. Nově vloží svou infrastrukturu také obec Střevač, která se stane dalším akcionářem.

Na valné hromadě byla dne 9. června akcionářům představena výroční zpráva za rok 2021 a kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 234 mil. Kč s celkovým ziskem 16,57 mil. Kč. „Dobrého hospo­daření jsme dosáhli zejména díky udržení objemu prodeje pitné vody, které se prodalo 2 780 tisíc m3, a prodeje stočného, které bylo ve výši 2 892 tisíc m3. Vliv mělo také navýšení ceny vodného a stočného, racionální řízení provozních nákladů, a to i přes pokračující nárůst cen materiálu, energií a dalších vstupů, a také výrazné posílení koruny vůči euru. Podařilo se nám také snížit úvěr o 25 milionů a zbývá tedy 135 milionů k doplacení. V loňském roce byly opět vynaloženy velké finanční prostředky na rozvoj, obnovu a opravy vodárenské infrastruktury v celkové výši 90 mil. Kč.,“ komentuje výsledky hospodaření předseda představenstva VOS, a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi společnosti v roce 2021 bylo dokončení dvou dotačních projektů na propojení vodovodů na Hořicku a mezi Soboteckem a Kopidlenskem. Projekt Skupinový vodovod Hořicko byl zrealizován z důvodu nevyhovujících parametrů vody na prameništi Bahna, vrtu v Jeřicích a na zdroji v Doubravě. Prameniště Bahna dosud zásobovalo skupinový vodovod Boháňka, z něhož je napojeno šest obcí a lokalit - Jeřice, Boháňka, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Chloumek. Voda zde dlouhodobě obsahovala nadlimitní množství dusičnanů a byla omezena výjimkou. Podobné problémy s kvalitou vody byly i ve vodovodu Doubrava, kde jí navíc bylo v letních měsících nedostatek. Všechny tyto lokality se postupně připojily na silné zdroje a úpravnu vody v Březovi­cích, odkud je zásobena část Hořic. Bylo vybudováno celkem 8 km nové vodovodní sítě a na kvalitnější zdroj nově připojeno na 1300 obyvatel. Na projekt za 41,1 mil. Kč získala VOS a. s. dotaci SFŽP ve výši 26,3 mil. Kč.

Druhou oblastí je propojení Sobotecka a Kopidlenska. V této oblasti západně od Jičína jsou silné a kvalitní zdroje vody v údolí Plakánek, které zásobují podstatnou část Sobotecka. Na Kopidlensku je to pak zdroj v Batíně. Cílem stavby bylo propojit oba vodovody, aby mohly být obě části vzájemně zásobeny. K propojení došlo mezi obcemi Rakov a Staňkova Lhota. Bylo položeno celkem 5,8 km nového potrubí a na vrchu Čakan byl vybudován nový vodojem o objemu 300 m³, který je citlivě zasazený do tamní krajiny. Na projekt za 60,9 mil. Kč získala VOS a. s. dotaci SFŽP ve výši 41 mil. Kč.

Dalšími významnými investicemi byly např. investice do řídicích systémů, rekonstrukce kanalizace v Hořicích a pokračování rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hořicích.

Valná hromada také schválila další nepeněžité vklady měst a obcí, a to formou vložení vodárenského majetku do své akciové společnosti. Tím zvýšila její základní kapitál. „Na základě rozhodnutí z roku 2016 nám obce a města posVOStupně převádí svůj infrastrukturní vodárenský majetek, který jsme dosud pouze provozovali. Změnou vlastnictví se zjednoduší budoucí obnova majetku, přičemž obce i města mají nad ním i nadále kontrolu jako akcionáři. Převeden bude majetek za téměř 11 mil. Kč, a to měst Hořice, Nová Paka, Kopidlno a obce Valdice.  V letošním roce dojde k přijetí dalšího akcionáře, a to obce Střevač. Ta se tak stane 50. akcionářem společnosti,“ informuje ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný.

Naše infrastruktura v roce 2021 

Vodovody:

  • délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 3 km na 659 km,
  • počet nových vodovodních přípojek 165,
  • počet zásobených obyvatel 61 769,
  • tržby za vodné 106 218 000 Kč (nárůst o 4 893 000 Kč).

Kanalizace:

  • délka kanalizační sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 km na 259 km,
  • počet nových kanalizačních přípojek 61,
  • počet napojených obyvatel 46 353,
  • tržby za stočné 110 449 000 Kč (nárůst o 1 088 000 Kč).

Havárie:

  • Vloni řešili pracovníci 151 havárií

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

Zodpovídá: Správce Webu