Pecka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Cena vody na Jičínsku vzroste o 1,5 %

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2022 ceny vodného a stočného jen nepatrně. Zákazníci budou platit celkem 86,21 Kč za m3, což je o zhruba 1,5 % za metr krychlový více než letos. I přes nárůst inflace se společnosti daří dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření a prodej vody. Zároveň má v plánu i nadále investovat do obnovy své infrastruktury.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. dne 14. 12. 2021 rozhodlo na základě plánu předloženého vedením společnosti o cenách za vodné a stočné pro příští rok. Za vodné zákazníci od nového roku zaplatí 43,37 Kč a za stočné 42,84 Kč, dohromady 86,21 Kč za m3. „Při rozhodování o ceně vodného a stočného na další rok vycházíme z několika skutečností. Jednak to je na straně příjmové stávající a očekávaný prodej vody, dále na straně nákladů vývoj cen materiálů, energií, mezd, provozní režie atd. Také se samozřejmě do ceny odráží inflace, která se očekává na úrovni 5 %. Ve VOS a. s. máme také strategický plán, což je výhled činnosti společnosti a investic na dalších pět let. Po zvážení všech těchto faktorů jsme se rozhodli o zvýšení ceny o 2 % u vodného a 1 % u stočného. Cenový rozdíl oproti roku 2021 tak bude celkem činit zhruba 1,3 Kč za metr krychlový,“ vysvětluje rozhodnutí předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.

Velmi důležitým faktem při stanovení cen pro rok 2022 je i uvolnění podmínek dotačních programů, které VOS a. s. využilo při svých investicích. Konkrétně se jedná o úpravnu vody Březovice a dále projekty měst – ČOV a kanalizace Nová Paka, ČOV a kanalizace Sobotka, ČOV a kanalizace Kopidlno. „Státní fond životního prostředí nám umožnil nezávislejší rozhodování při stanovování cen vodného a stočného u projektů financovaných z OPŽP. Podmínkou akceptace nižších cen, které se dlouhodobě snažíme držet, je vytváření dostatečných zdrojů pro správu a obnovu vodárenské infrastruktury,“ doplňuje předseda představenstva VOS a. s. JUDr. Jan Malý.

Na příjmové straně se letos mírně zvýší očekávaná spotřeba vody na 2 790 tis. m3 a obdobně se mírně zvýší objem stočného na 2 905 tis. m3. S podobnou spotřebou, tedy příjmy pro společnost, se počítá i v příštím roce. Na výdajové straně se ale zvyšují materiálové, režijní, mzdové náklady a náklady na služby o inflaci ve výši 5-6 %. „U elektrické energie a zemního plynu předpokládáme nárůst pouze o inflaci, a to u regulované složky. Máme totiž uzavřeny kontrakty se zafixovanou cenou silové elektřiny a zemního plynu až do roku 2023. Díky postupné kapitalizaci majetku provozovaných vodárenských zařízení se nám ale sníží nájemné a zároveň vzrostou odpisy. Úrokové sazby úvěru plánujeme stále nízké. Co ale plánujeme vyšší, jsou náklady na opravy naší infrastruktury, a to o 4 mil. Kč. Celkem tedy počítáme s rozpočtem ve výši 55 mil. Kč. Dalších 60 mil. Kč plánujeme dát do investic. Zde mohu s jistotou říci, že budou dokončeny dva velké projekty - propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku. Ostatní je závislé na rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev, kterým akcím dají přednost,“ komentuje hospodaření a plány VOS a. s. ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

Zodpovídá: Správce Webu