Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů

Starostka Městyse Pecka podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

 

o z n a m u j e :

 

 

1. Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

 2.  Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:

 

 

Pecka                                    v pátek     2. října                             od 14.00  do  22.00 h.

sál hasičského zbrojnice     v sobotu   3. října                             od   8.00  do  14.00  h.

 

Bělá u P.- kult. dům             v pátek    2. října                             od 14.30  do 16.00  h.

Bělá u P. + H.Javoří             v sobotu  3. října                             od  8.00   do   9.00  h.

 

Vidonice                                v pátek     2. října                            od  14.30  do 16.00 h.

klubovna                                v sobotu   3. října                            od    8.00  do   9.00 h.

 

Staňkov                                 v pátek     2. října                            od  16.45  do 18.00 h.

obecní dům

                         

Kal                                         v pátek     2. října                            od  19.30  do 21.00 h.

kulturní dům                          v sobotu    3. října                           od    9.30  do 10.30 h.

 

Bukovina –kult. dům

Bukovina + Arnoštov             v pátek     2. října                            od  17.00  do  18.00  h.

+ Horní Javoří                       v sobotu   3. října                            od    9.30  do  10.30 h.

 

    

3.  Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

4.  Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb.  

 

5. Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat Úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to v sobotu 3. října mezi 11.00 – 13.00 hodinou.

 

6. Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné části obce.

 

                                                                                                   

                                                                                                    Hana Štěrbová, starostka

Vyvěšeno: 17. 9. 2020

Datum sejmutí: 4. 10. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět