Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství


Poplatek z odpadu
Osoba s trvalým pobytem ..... 550 Kč
Objekt určený k rekreaci .... 650 Kč

Platbu lze provést na účet úřadu. Číslo účtu: 1163005329/0800 Variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné. Kódy částí: Pecka, Lhota u Pecky — 1, Arnoštov — 2, Bělá u Pecky — 3, Bukovina — 4, Horní Javoří — 5, Kal — 6, Staňkov — 7, Vidonice — 8 
VZOR: platby občana z Vidonic čp. 16 —> Variabilní symbol 1340816


SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN

OD 22.10.2020 PLATÍ TATO PROVOZNÍ DOBA:

Středa: 15 – 17 hodin

Sobota: 9 – 11 hodin

Neděle: 16 – 17 hodin

Vjezd povolen pouze 3 vozidlům. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygieny při nakládání s odpady, buďte ohleduplní a trpěliví.


SBĚRNÝ DVŮR LOM PECKA

 

Provozní doba:     středa     15.00  – 17.00 hod.

                               sobota       9.00 –  11.00 hod.

                               neděle     16.00 –  17.00 hod.

 

V uvedenou dobu je zde možné uložit směsný domovní odpad, papír, sklo, plasty, železo, nebezpečný odpad, elektroodpad a za poplatek pneumatiky.

Do sběrného dvoru ukládáme tyto druhy odpadů: směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad, tříděný odpad – plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony, papír, kovy, nebezpečný odpad, biologický odpad (větve, odpad ze zahrad).

V rámci zpětného odběru elektrozařízení zde odevzdáváme televize, lednice, myčky, pračky, počítače, zářivky a drobný elektroodpad.

Od roku 2012 již neprobíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, lednic a televizorů, tyto odpady je možné odložit do speciálního kontejneru, který je umístěn v areálu ve sběrném dvoru.

 

Svozový kalendář 2020

Pecka, Lhota, Vidonice

počet svozů 19

 

 

Měsíc

Týden

Den

Leden

5.

28.1.

Únor

9.

25.2.

Březen

13.

24.3.

Duben

15. a 17.

7.4. a 21.4.

Květen

19. a 21.

5.5. a 19.5.

Červen

23.,25. a 27.

2.6., 16.6. a 30.6.

Červenec

29. a 31.

14.7.a 28.7.

Srpen

33. a 35.

11.8. a 25.8.

Září

39.

              22.9

Říjen

43.

20.10.

Listopad

47.

17.11.

Prosinec

51. a 53.

15.12.,29.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svozový kalendář 2020

Bělá u Pecky

počet svozů 20

 

Měsíc

Týden

Den

Leden

1.,3. a 5.

1.1.,15.1. a 29.1.

Únor

7. a 9.

12.2. a 26.2.

Březen

11.

11.3.

Duben

15.

8.4.

Květen

19.

6.5.

Červen

23.

3.6.

Červenec

27. a 31.

1.7. a 29.7.

Srpen

35.

26.8.

Září

39.

23.9.

Říjen

41. a 43.

7.10. a 21.10.

Listopad

45. a 47.

4.11. a 18.11.

Prosinec

49.,51.a 53.

2.12.,16.12.,30.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení:

OZV 2/2019 o místním poplatku za odpady

Příloha č. 1OZV 1/2019 systém třídědí odpadu

 

OZV 1/2019 o systému třídění a nakládání s odpady